|

مروری بر رسانه‌های عربی / ۳ آذر / ۱۸ ربیع‌الثانی

روابط تجاری امارات و ترکیه

در بررسى رسانه های عرب زبان امروز نگاهی به عناوین روزنامه البناء لبنان،البیان امارات، خبرگزارى رسمى عراق وخبرگزاری رسمی سوریه پرداختیم.

در بررسى رسانه های عرب زبان امروز نگاهی به عناوین روزنامه البناء لبنان،البیان امارات، خبرگزارى رسمى عراق وخبرگزاری رسمی سوریه پرداختیم.

در این میان البیان امارات در گزارشى به توسعه روابط اقتصادی ترکیه و امارات پرداخته است.

 

رسانه ها

 

رسانه ها1

 

رسانه ها 2

 

رسانه ها 3

 

 

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار