|

مروری بر رسانه‌های عربی‌زبان / ۲۷ آذر ۱۴۰۰/ ۱۳ جمادی الاولی ۱۴۴۳

کودکان لبنانی در معرض انواع خشونت

در بررسى رسانه های عرب زبان امروز نگاهی انداختیم به عناوین روزنامه الامارات الیوم، الصباح عراق،الوطن قطر، خبرگزارى رسمى عربستان "واس" و الاخبار لبنان.

در بررسى رسانه های عرب زبان امروز نگاهی انداختیم به عناوین روزنامه الامارات الیوم، الصباح عراق،الوطن قطر، خبرگزارى رسمى عربستان "واس" و الاخبار لبنان. 

در این میان الاخبار در گزارشى به تأثیر بحران اقتصادی لبنان بر کودکان و بروز انواع خشونتهاى جسمی، عاطفی و جنسی بر کودکان لبنان، پرداخته است.

 

01

02

03

04

05

 

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار