|

مروری بر رسانه‌های انگلیسی‌زبان / ۲۸ آذر ۱۴۰۰ / ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

رونمایی از تقاضای امنیتی روسیه از آمریکا

از امیکرون، سوژه مشترک روزنامه‌های جهان که فاکتور بگیریم، اظهارات پوتین در نشست اتحادیه صنعتگران روسیه درباره خواسته‌های امنیتی این کشور از ناتو و آمریکا مهمترین سوژه‌ای است که در صفحه یک روزنامه‌های آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است.

از امیکرون، سوژه مشترک روزنامه‌های جهان که فاکتور بگیریم، اظهارات پوتین در نشست اتحادیه صنعتگران روسیه درباره خواسته‌های امنیتی این کشور از ناتو و آمریکا مهمترین سوژه‌ای است که در صفحه یک روزنامه‌های آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است.

دسته گل‌هایی که جانسون نخست‌وزیر انگلیس به آب داده و باعث کاهش اعتماد عمومی به حزب محافظه‌کار شده سوژه مشترک اغلب روزنامه‌های انگلیسی است.

روزنامه‌های خاورمیانه‌ای هم سرگرم بررسی سوژه‌هایی مثل درگیری‌های یمن و فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اومیکرون در صفحات اول خود هستند.

 

01

02

03

04

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر