مذاکره اسراییل با آمریکا برای مقابله با «تهدید فزاینده ایران»

نخست وزیر اسرائیل در توییتی درباره دیدار امروز خود با مشاور امنیت ملی آمریکا نوشت: مذاکرات ما سازنده بود.

نخست وزیر اسرائیل توییتی در مورد دیدار با مقام آمریکایی منتشر کرد.

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در توییتی درباره دیدار امروز خود با مشاور امنیت ملی آمریکا نوشت:  مذاکرات ما  سازنده بود و  با محور مقابله با  "تهدید فزاینده ایران" و بحث پیرامون مذاکرات تهران در وین بود.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار