مروری بر رسانه‌های انگلیسی‌زبان / ۷ دیماه ۱۴۰۰ / ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱

دندان‌‌های زیبای آمنهوتپ اول

آنچه این روزها در صفحه اول روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی مورد توجه قرار گرفته شیوع سویه جدید کرونا و لغو گسترده سفرها و بگیر و ببندهای بیشتر است.

آنچه این روزها در صفحه اول روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی مورد توجه قرار گرفته شیوع سویه جدید کرونا و لغو گسترده سفرها و بگیر و ببندهای بیشتر است. در کنار آن خبرهایی مثل کشف رازهای مربوط به جسم و شکل فرعون ۳هزار  ۵۰۰سال پیش مصری‌ها و نظر آمریکایی‌ها درباره سال ۲۰۲۱ هم بازتاب داشته است.

روزنامه‌های خاورمیانه‌ای بیش از هر موضوعی سرگرم حکم دیوان عالی عراق درباره انتخابات پارلمانی ماه اکتبر این کشور هستند و از شکست احزاب همسو با ایران در دادخواست اعتراضی علیه این نتایج، راضی به نظر می‌رسند. همچنین این روزنامه‌ها به خبرهای مربوط به امیکرون هم توجه نشان می‌دهند. 

 

روزنامه‌های شرق دور هم مشغول انتشار خبرهای مربوط به دستاوردهای جدید چین در داخل و خارج این کشور هستند.

 

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر