|

از سوی طالبان انجام شد؛

تیراندازی به تجمع‌ اعتراضی زنان در افغانستان

طالبان به گروهی از تظاهر‌کنندگان در نزدیکی ساختمانی که پیش از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، به وزارت امور زنان این کشور تعلق داشت، شلیک کردند.

اعضای طالبان، به تجمع اعتراضی در نزدیکی ساختمان وزارت امور زنان در دولت پیشن افغانستان تیراندازی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، اعضای طالبان امروز -‌سه‌شنبه- به گروهی از تظاهر‌کنندگان در نزدیکی ساختمانی که پیش از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، به وزارت امور زنان این کشور تعلق داشت، شلیک کردند.

به گفته یکی از این معترضان، گروهی از زنان به تظاهرات پرداخته و خواستار کار، غذا و آزادی بودند.

منبع دیگری به خبرگزای اسپوتنیک گفته است که اعضای طالبان در واکنش به این تجمع اعتراضی، تیراندازی هوایی کرده‌اند. در حالی که افراد نزدیک به تحرکات طالبان ادعا کرده‌اند که تیراندازی از محلی بسیار دورتر از مکانی که تظاهرات انجام می‌شد، صورت گرفته است.  

تا این لحظه، گزارشی در خصوص کشته یا زخمی شدن افراد دریافت نشده است.  

 

ارسال نظر