مروری بر رسانه‌های عربی‌زبان / ۱۴ دی ۱۴۰۰/ ۱ جمادی الثانی ۱۴۴۳

درخواست برخی کشورها برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک با عراق

در بررسى رسانه های عرب زبان امروز نگاهی انداختیم به عناوین روزنامه الامارات الیوم، القبس کویت ،الصباح عراق و النهار کویت.

در بررسى رسانه های عرب زبان امروز نگاهی انداختیم به عناوین روزنامه الامارات الیوم، القبس کویت ،الصباح عراق و النهار کویت.

در این میان الصباح عراق در گزارشى به درخواست برخی کشورهای عربی و منطقه ای برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک با عراق،پرداخته است.

 

10

11

12

13

ارسال نظر