|

گاردین: خنجر ترامپ به گلوی دموکراسی

در سالگرد حمله هواداران ترامپ به کنگره، رئیس‌جمهور آمریکا گزنده‌ترین کلمات را برای توصیف سلف خود به کار گرفت.

به گزارش شبکه شرق، در سالگرد حمله هواداران ترامپ به کنگره، رئیس‌جمهور آمریکا گزنده‌ترین کلمات را برای توصیف سلف خود به کار گرفت. 

بایدن معتقد است ترامپ و هوادارانش با راه انداختن کمپینی غیر دموکراتیک و غیر آمریکایی به گلوی دموکراسی و آمریکا خنجر زدند. 

سال گذشته ترامپ نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را نپذیرفت و ادعای تقلب کرد. در ادامه هوادارانش به کنگره حمله کردند.

 

 

ارسال نظر