نمایندگان جریان صدر کفن پوش به پارلمان عراق رفتند

در حالیکه قرار است جلسه اول پارلمان جدید عراق امروز برگزار شود، نمایندگان جریان صدر با کفن در ساختمان پارلمان حاضر شدند.

به گزارش شبکه شرق، در حالیکه قرار است جلسه اول پارلمان جدید عراق امروز برگزار شود، نمایندگان جریان صدر با کفن در ساختمان پارلمان حاضر شدند.

 جلسه مجلس عراق قرار بود ساعت 11 به وقت محلی برگزار شود اما اعلام شد که با نیم ساعت تأخیر برگزار خواهد شد. دبیرخانه مجلس تأکید کرده که هیچ مقام خارجی به این مراسم دعوت نشده و فقط نمایندگان مجلس جدید حق حضور در جلسه را دارند.

نمایندگان جنبش «امتداد»، برآمده از تظاهرات معترضان اکتبر 2019 نیز پیش از ورود به مجلس در میدان التحریر بغداد تجمعی نمادین برگزار کردند و سپس با خودروهای «توک‌توک» که نماد تظاهرات اکتبر است به مجلس رسیدند.

 

 

ارسال نظر