نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد:

تحریم از سوی ایران افتخار است

سفیر سابق آمریکا سازمان ملل متح گفت: وقتی از سوی ایران، تحریم می‌شوید، می‌دانید که کاری را درست انجام می‌دهید.

نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا سازمان ملل متحد، تحریم شدن از سوی ایران را "نشان افتخار" توصیف کرد.

 

به گزارش ایلنا، هیلی در توییتی مدعی شد: «وقتی از سوی ایران، تحریم می‌شوید، می‌دانید که کاری را درست انجام می‌دهید».

 

 

 

ارسال نظر