رهبر میانمار، به چهار سال زندان محکوم شد

رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی در دادگاه نظامی میانمار به چهار سال زندان محکوم شد.

آنگ سان سوچی، رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی در دادگاه نظامی میانمار به چهار سال زندان محکوم شد.

به گزارش یورو نیوز، پرونده نخست اتهامی سوچی شامل در اختیار داشتن دستگاه بی‌سیم بدون مجوز است. پرونده دوم نیز شامل چندین اتهام است که در صورت مجرم شناخته شدن، می‌تواند مجازاتی معادل ۱۰۰ سال زندان را برای وی به دنبال داشته باشد.

سوچی اتهام‌ها وارد علیه خود را رد کرده و آن را بی‌اساس و باانگیزه‌های سیاسی خوانده است. سوچی تأکید دارد که این اتهام‌ها برای پایان دادن به چالش قدرت، توسط ارتش میانمار طراحی شده است.

 

وی هفتم دسامبر گذشته به اتهام تحریک و نقض محدودیت‌های کرونایی مجرم شناخته شد و به تحمل دو سال حبس محکوم شد

‌سوچی، دولت غیرنظامی و پارلمان میانمار اول فوریه سال ۲۰۲۱ با کودتای نظامیان سرنگون شد.

کودتاچیان، آنگ سان سوچی را به فساد گسترده و تقلب در جریان انتخابات پاییز سال گذشته متهم می‌کنند.

وی طی سال‌های۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ مدت‌ها در حبس خانگی بود.

 

ارسال نظر