اکبر خرمدین در زندان فوت کرد

اکبر خرمدین که زندانی بود امروز (30 آبان 1400) در زندان فوت کرده است.

 اکبر خرمدین که زندانی بود امروز در زندان فوت کرده است.

اکبر خرمدین که متهم به قتل پسر ، دختر و دامادش بود به دلیل بیماری در زندان به کام مرگ رفت.  او به سرطان مبتلا بود.

 

ارسال نظر