|

زمین لرزه ۳.۶ ریشتری تهران را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر استان تهران، حوالی ارجمند را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر استان تهران را لرزاند.
 

 گزارش مقدماتی زمین‌لرزه استان تهران را بخوانید؛

بزرگی: ۳.۶

محل وقوع: استان تهران – حوالی ارجمند

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰۳:۱۷:۴۵

طول جغرافیایی: ۵۲.۴۸

عرض جغرافیایی: ۳۵.۷۵

عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۷ کیلومتری ارجمند (تهران)

۲۶ کیلومتری فیروزکوه (تهران)

۲۸ کیلومتری گزنگ (مازندران)

 

نزدیکترین مراکز استان:

۸۴ کیلومتری سمنان

۹۷ کیلومتری تهران

 

ارسال نظر