|

سخنگوی قوه‌قضائیه خبر داد

احتمال عفو محکومان محیط زیستی

عفو محکومان امنیتی از اقدامات سیدابراهیم رئیسی از زمان قرارگرفتن بر مسند ریاست دستگاه عدلیه است. عفو زندانیان در مقاطع مختلفی ازجمله در اعیاد مهم دینی اتفاق می‌افتد که در گذشته زندانیان امنیتی جزء محرومان این عیدانه‌های دستگاه قضا بودند اما در چند مورد از این عفو‌ها محکومان سیاسی و ‌امنیتی نیز این‌گونه به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

شرق: عفو محکومان امنیتی از اقدامات سیدابراهیم رئیسی از زمان قرارگرفتن بر مسند ریاست دستگاه عدلیه است. عفو زندانیان در مقاطع مختلفی ازجمله در اعیاد مهم دینی اتفاق می‌افتد که در گذشته زندانیان امنیتی جزء محرومان این عیدانه‌های دستگاه قضا بودند اما در چند مورد از این عفو‌ها محکومان سیاسی و ‌امنیتی نیز این‌گونه به آغوش خانواده بازگشته‌اند.در آخرین عفو زندانیان که به مناسبت اعیاد قربان و غدیر اجرا شده است نیز به گفته سخنگوی قوه قضائیه محکومان امنیتی به‌خصوص محکومان پرونده محیط زیست هم مشمول بخشش خواهند شد.اسماعیلی در ارتباط با تقاضای برخی در ارتباط با مورد عفو قرار‌گرفتن محکومان محیط‌زیستی به مناسبت عید غدیر، یادآور شد: این امکان برای همه مجرمان و محکومان است و بستگی به نحوه رفتار محکومان در حبس دارد. در عفو گذشته یک نفر از آنها مورد عفو قرار گرفت و در دوره‌های گذشته محکومان امنیتی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند و معمولا برای آنها پیشنهاد عفو نمی‌شد اما در دوره جدید به محکومان امنیتی مانند سایر محکومان نگاه می‌شود. محکومان امنیتی فراوانی در دوره یک‌سال‌و‌نیم اخیر مشمول عفو رهبری قرار گرفتند. در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت دستگاه قضا عنوان کرد که اتهام فعالان محیط زیست می‌تواند از «جاسوسی» تا«فسادفی‌الارض» افزایش یابد. او گفته بود: «برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج‌شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت». در نهایت این افراد به اتهام جاسوسی محاکمه شدند و در این پرونده مراد طاهباز، فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به‌عنوان دولت متخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیانی، فرزند یوسف به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه مأخوذه، هومن جوکار، فرزند هوشنگ به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس، طاهر قدیریان، فرزند محمود به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس، آسام رجبی‌تبریز فرزند پرویز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به شش سال حبس، حمیده(سپیده) کاشانی فرزند علی‌اکبر به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به شش سال حبس، امیرحسین خالقی‌حمیدی فرزند میرتوحید به جرم جاسوسی به شش سال حبس و عبدالرضا کوهپایه فرزند محمود به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل چهار سال حبس محکوم شدند و محکومیت آنها در دادگاه تجدید‌نظر قطعی شد. اما با عفو یکی از آنها در عیدانه نوروز ۹۹، اکنون نیز احتمال عفو سایر محکومان محیط‌زیستی قوت گرفته است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار