موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس مطرح کرد:

بررسی پرونده عنابستانی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس درباره آخرین وضعیت پرونده های مطروحه در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان توضیحاتی داد.

به گزارش ایسنا، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس درباره آخرین وضعیت پرونده های مطروحه در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، بیان کرد: به طور کلی می توان گفت که به تعدادی از پرونده ها رسیدگی شده و تعدادی از پروندها همچنان در حال بررسی می باشد. برخی از موارد در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده شده است و برخی هم در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده است. 

 

وی در ادامه اظهار کرد: پرونده آقای عنابستانی نیز در حال طی کردن روند بررسی خود در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می باشد.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار