میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین:

تنها راه احیای برجام مذاکرات است

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت: آمریکا نه تنها فشار حداکثری را حفظ کرده است، بلکه تحریم‌‌های بیشتری را هم اعمال می‌‌کند. فقط یک راه برای شکستن این دور باطل وجود دارد، آن هم مذاکرات وین است.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی بر اهمیت مذاکرات وین برای بازگشت آمریکا و پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای تاکید کرد.

 

میخائیل اولیانوف، در توئیتی نوشت: «بیایید واقع‌بین باشیم. بله، ایران بیشتر و بیشتر از برجام فاصله می‌‌گیرد؛ اما آمریکا نه تنها فشار حداکثری را حفظ کرده است، بلکه تحریم‌‌های بیشتری را هم اعمال می‌‌کند. فقط یک راه برای شکستن این دور باطل وجود دارد، آن هم مذاکرات وین است که باید بازگشت آمریکا و پایبندی کامل ایران به توافق را فراهم سازد.»

 

ارسال نظر