|

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

آمریکا به دنبال تعامل سازنده در وین است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که کشورش به دنبال تعامل سازنده در وین است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: همواره در بیانیه های خود اعلام کرده‌ایم که معتقدیم بازگشت متقابل مشترک به پایبندی به تعهدات برجامی همچنان موثرترین روش برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به صورت دائمی و قابل تایید است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که کشورش به دنبال تعامل سازنده در وین است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص یاوه‌سرایی‌های اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و تاثیر آن بر مذاکرات وین، مدعی شد که همواره در بیانیه های خود اعلام کرده‌ایم که معتقدیم بازگشت متقابل مشترک به پایبندی به تعهدات برجامی همچنان موثرترین روش برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به صورت دائمی و قابل تایید است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود که معتقدیم نتیجه دیپلماتیک بازگشت متقابل به تعهدات برجامی، در راستای منافع آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن است.

 

پرایس با اشاره به از سرگیری مذاکرات برجامی در تاریخ ۲۹ نوامبر، گفت که به همین دلیل به دنبال تعامل سازنده در وین هستیم.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار