|

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس:

شرط بندی روی موشک اشکالی ندارد

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: شرط‌بندی روی مسائل دفاعی یا هر چیزی که سیستم دفاعی ما را تقویت کند اشکالی ندارد.

غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: شرط‌بندی در شمشیر بازی و سوارکاری اعم از شتر سواری و قاطر سواری مشکلی ندارد. این موضوع نص صریح فقه است و بر اساس روایات و مراجع است.

 

غضنفرآبادی تاکید کرد: شرط‌بندی روی مسائل دفاعی یا هر چیزی که سیستم دفاعی ما را تقویت کند اشکالی ندارد. شرط‌بندی روی موشک اشکالی ندارد.

 

او گفت: خارج از این موارد که استثنا شده، شرط‌بندی را جرم می‌دانیم.

 

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار