دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با رهبر انقلاب

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با رهبر انقلاب، هم اکنون در حال برگزاری است.

 نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با رهبر انقلاب دیدار کردند.

این دیدار هم اکنون در حال برگزاری است.

مشروح این دیدار متعاقبا ارسال می‌شود.

 

ارسال نظر