ناتالی تولستوی، رئیس بخش سیاسی نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل:

از ایران می‌خواهیم به رعایت کامل تعهدات برجامی خود بازگردد

رئیس بخش سیاسی نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل گفت: گفت که این اتحادیه از ایران می‌خواهد به رعایت کامل تعهدات برجامی خود بازگردد.

به گزارش ایلنا، ناتالی تولستوی، رئیس بخش سیاسی نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل بدون اشاره به بدعهدی آمریکا و انفعال اروپا در قبال برجام، گفت که این اتحادیه از ایران می‌خواهد به رعایت کامل تعهدات برجامی خود بازگردد.

وی در ادامه ادعاهای افزود: «ما نگرانی عمیق خود را نسبت به برنامه هسته‌ای در حال تحول ایران و ادامه اقدام‌های مغایر با برجام ابراز می‌کنیم. از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌هایی را که مغایر با برجام است لغو کند و بدون تأخیر به اجرای کامل، از جمله اتخاذ همه اقدامات برای تضمین شفافیت بازگردد».


به گفته وی، اتحادیه اروپا از ایران می خواهد که برای حل و فصل همه مسائل باقی مانده، بدون تاخیر و پیش شرط با آژانس همکاری کند.

 

ارسال نظر