امیرحسین‌ بانکی‌پورفرد، نماینده اصفهان:

مشکلات شهری اصفهان به احیای زاینده‌رود گره خورده است

نماینده اصفهان گفت: مشکلات شهری و کشاورزی اصفهان به احیای زاینده رود گره خورده است. مشکل زاینده رود ضربه ای است که به کل کشور وارد خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه مشکلات شهری و کشاورزی اصفهان به احیای زاینده رود گره خورده است، تاکید کرد: مشکل زاینده رود ضربه ای است که به کل کشور وارد خواهد شد.

امیرحسین‌ بانکی‌پورفرد، نماینده اصفهان، با اشاره به مشکلات اخیر آبریز زاینده رود و فرونشست های اخیر اصفهان گفت: مسئله فرونشست، مشکلات کشاورزان، مسئله مشاغل از دست رفته و همچنین نشاط مردم همه به احیای زاینده رود گره خورده است که الحمدلله اخیرا هم آقای رییس جمهور دستور دادند که ستاد احیای زاینده رود تشکیل شود و وزیر نیرو هم از نزدیک از مشکلات بازدید داشتند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مشکل زاینده رود ضربه ای است که به کل کشور وارد خواهد شد، این موضوع به لحاظ تمدنی هم حائز اهمیت است، ابنیه تاریخی که در اصفهان وجود دارد افتخار کل کشور می‌باشد و امانتی است که گذشتگان ما در اختیار ما قرار دادند و ما باید از آن ها حفاظت کنیم، همچنین سرمایه اجتماعی کل استان هم در این حوزه مورد توجه است، کشاورزان ما افراد متدین و انقلابی و از خانواده شهدا می‌باشند که اکنون نارضایتی آن ها به اوج خود رسیده است، آنها ۱۰ یا ۱۲ سال است به دلیل مشکلات حوزه آب در فقر شدید به سر می‌برند.

نماینده مردم اصفهان بیان کرد: نشاط اصفهانی ها از بین رفته است، هر مسافری هم که وارد اصفهان می‌شود با مشاهده وضعیت اسفبار زاینده رود دلش می‌گیرد چه برسد به مردم اصفهان که  به این رودخانه تعلق خاطر دارند، بر همین اساس معتقدیم این موضوع یک کار اساسی می‌طلبد که الحمدلله آقای رییس جمهور در این زمینه بسیار جدی می‌باشند.

 

 

ارسال نظر