محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست خبری مشترک با رافائل گروسی:

آژانس نفوذ توطئه‌آمیز دشمنان ایران را مدنظر ندارد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: نکته حائز اهمیت این است که تفاهم داریم کل مسایل فی‌مابین فنی است و آژانس نفوذ توطئه آمیز دشمنان ایران را مدنظر ندارد و از آن تاثیرپذیری نخواهد داشت.

محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست خبری مشترک با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: امروز در نوبت دوم مذاکرات با آقای گروسی گفت‌و‌گو در ارتباط با مسایل موجود را در دستور کار قرار دادیم. نکته حائز اهمیت این است که تفاهم داریم کل مسایل فی‌مابین فنی است و آژانس نفوذ توطئه آمیز دشمنان ایران را مدنظر ندارد و از آن تاثیرپذیری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مطلب مهمی که آقای گروسی بیان کردند این است که هیچ انحرافی در برنامه‌های هسته ای ایران مشاهده نشده و ایران طبق مقررات و طبق ضوابط هسته‌ و در خصوص سوالات پیرامون مدارکی که عنوان مدرک توسط دشمنان در اختیار آژانس قرار گرفته پاسخ داده شده که برای بخشی پرونده بسته شده و برخی موارد باقی است که تفاهم کردیم همه موارد را خاتمه دهیم.

اسلامی در پایان تصریح کرد: مساله حایز اهمیت این است که ایران در برنامه هسته‌ای خود مصمم است. در خصوص مواردی که برای زندگی مردم است توافق کردیم که آژانس به ایران کمک کند. 

در خصوص مسایل مرتبط با تولید برق هسته‌ای گفته شد که ایران حداقل به تولید ۱۰ مگاوات برق نیاز دارد که ظرفیت در حال افزایش است.

 

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: موضوعاتی است که ما و رییس سازمان آنرژی اتمی ایران آن را بررسی می‌کنیم. میخواهیم برنامه‌های خود را با نگاه بر تولید انرژی پاک ادامه دهیم.

 

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت: اجازه دهید در ابتدا سخنانم را با تشکراز رییس سازمان انرژی اتمی ایران به خاطر مهمان نوازی آغاز کنم. چند ماه قبل که اینجا بودم تفاهم کردیم که من برگردم تا گفت‌گوهایمان را در خصوص مسایل مشترک ادامه دهیم و همچنین من با مقامات سیاسی دیدار کنم و امروز همانطور که می‌دانید با وزیر امر خارجه ایران دیدار خواهم کرد. 

 

وی ادامه داد: ما صحبت‌های مهمی داشتیم و دنبال این هستیم که کارمان را با نگاه به پیدا کردن زمینه‌های مشترک ادامه دهیم. موضوعاتی است که ما و رییس سازمان آنرژی اتمی ایران آن را بررسی می‌کنیم. میخواهیم برنامه‌های خود را با نگاه بر تولید انرژی پاک ادامه دهیم که می‌دانید در نشست آب‌و‌هوایی گلاسگو مورد تاکید قرار گرفته است.

 

تلاش ما این است که نشست امروز نتیجه مثبتی داشته باشد.

 

 

 

ارسال نظر