بازگشت مجدد طرح صیانت به مرکز پژوهش های مجلس

کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران مصوب کردند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد.

به گزارش ایسنا، اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در دوازدهمین جلسه کمیسیون مصوب کردند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای اعمال پیشنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد.

دوازدهمین جلسه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حضور اعضای این کمیسیون و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس عصر امروز چهارشنبه برگزار شد.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار