مذاکره با ایران در خصوص پرونده هواپیمای اوکراینی متوقف شده است

کانادا و کشورهای اروپایی مدعی شدند که مذاکره با ایران را بر سر غرامت هواپیمای اوکراینی متوقف کرده و آن را به مراجع بین المللی ارجاع می دهند.

طبق گزارش الجزیره، کانادا و کشورهای اروپایی مدعی شدند که مذاکره با ایران را بر سر غرامت هواپیمای اوکراینی متوقف کرده و آن را به مراجع بین المللی ارجاع می دهند.

کانادا و چند کشور اروپایی مدعی شدند که مذاکره با ایران در خصوص پرونده هواپیمای اوکراینی متوقف شده است.

به گزارش جماران، کانادا و کشورهای اروپایی مدعی شدند که مذاکره با ایران را بر سر غرامت هواپیمای اوکراینی متوقف کرده و آن را به مراجع بین المللی ارجاع می دهند.

این کشورها مدعی هستند که تلاش برای مذاکره با ایران درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی بیهوده است.

 

 

 

ارسال نظر