ظریف: تلاش‌های تیم مذاکره کننده ایران سزاوار حمایت ماست

وزیر امور خارجه پیشین کشور گفت: بازگرداندن برجام یک موفقیت جهانی که به نفع ایران و جهان بوده است.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین کشور در صفحه توییتری خود نوشت: تلاش‌های تیم ایران برای حصول اطمینان از اجرای کامل برجام که منطقاً باید توسط طرف خارج شده آغاز شود سزاوار حمایت کامل؛ از جانب ماست.

بازگرداندن برجام یک موفقیت جهانی که به نفع ایران و جهان بوده، حاصل پیروزی عقل و دیپلماسی بر تحمیل و ذهنیت حاصل جمع صفر است. 

 

ارسال نظر