سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد:

پیشرفت واقعی مذاکرات طرف‌های برجام در وین

وزیر خارجه روسیه گفت: در این رایزنی‌ها پیشرفت واقعی صورت گرفته و آمریکا و ایران می‌خواهند به نگرانی‌ها و حساسیت‌های دو طرف در توافق نهایی پاسخ داده شود.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که مذاکرات طرف‌های برجام در وین با پیشرفت واقعی همراه بوده است.

به گزارش ایلنا، وی با ابراز خوش‌بینی نسبت به پیشرفت مذاکرات احیای برجام در وین گفت که در این رایزنی‌ها پیشرفت واقعی صورت گرفته و آمریکا و ایران می‌خواهند به نگرانی‌ها و حساسیت‌های دو طرف در توافق نهایی پاسخ داده شود.

وی در ادامه گفت که امیدوارم طی هفته‌های آینده، همه را از نتایج نهایی یک توافق مطلع کنم.

 

ارسال نظر