ژان ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه:

رایزنی‌ها به کندی در حال پیشرفت است

وزیر خارجه فرانسه گفت که این رایزنی‌ها در حال پیشرفت است ولی این پیشرفت به حدی کند است که ممکن است مذاکرات به نتیجه نرسد.

ژان ایو لو دریان، وزیر خارجه فرانسه با اذعان به حصول پیشرفت در مذاکرات وین، بار دیگر مدعی شد که در قاطعیت ایران برای دستیابی به توافق، تردید وجود دارد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وی با اشاره به مذاکرات طرف‌های برجام در وین، گفت که این رایزنی‌ها در حال پیشرفت است ولی این پیشرفت به حدی کند است که ممکن است مذاکرات به نتیجه نرسد.

لودریان با تکرار برخی ادعاها در خصوص مواضع ایران، گفت که اگر طرف ایرانی واقعا خواهان رسیدن به توافق است، اطمینان دارم که آمریکا انعطاف نشان خواهد داد و اگر این مسأله محقق نشود، با یک بحران جدی در زمینه توسعه فناوری‌های هسته‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار