|

موافقت با صدور پروانه نمایش «بَلیط» و «52 هرتز»

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.

 شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم «بَلیط» به تهیه کنندگی سیدعلیرضا سجادپور وکارگردانی مرتضی رحیمی و «52 هرتز» به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری و کارگردانی سجاد شهریاری موافقت کرد.


قابل ذکر است، فیلم سینمایی «52 هرتز» در شورای بازبینی قبلی دیده شده و پس از انجام اصلاحات، پروانه نمایش آن صادر شد.

 

ارسال نظر