|

پایان دومین دوره ریاست قمری در فدراسیون دوچرخه سواری

دوره ریاست چهار ساله خسرو قمری در فدراسیون دوچرخه سواری به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، خسرو قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری ششم دی ۹۵ توانست از مجمع دوچرخه سواری رای اعتماد بگیرد و به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شود. اکنون بعد از گذشت چهار سال دوره ریاست او در ششم دی ۹۹ به پایان رسیده است. البته حکم او از سوی وزیر هشتم دی ۹۵ امضا شد. در هر صورت قمری به پایان دوره‌اش بر مسند ریاست دوچرخه سواری رسیده و وزارت ورزش نیز باید سرپرست این فدراسیون را تعیین کند و سپس با برگزاری انتخابات، تکلیف رییس جدید مشخص شود. قمری چند ماه پیش از المپیک ۲۰۱۲ لندن به عنوان سرپرست فدراسیون تعیین شد و پس از آن برای دو دوره چهار ساله رییس فدراسیون دوچرخه سواری بود. اکنون باید دید با برگزاری انتخابات، قمری وارد سومین دوره ریاست خود می شود یا با دوچرخه سواری وداع خواهد کرد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار