ستاد مبارزه با دوپینگ ایران:

مهدی‌زاده ۴ سال محروم شد

کشتی گیر ۱۳۰ کیلو فرنگی کشور به دلیل استفاده از ماده ممنوعه استانوزولول از تمامی فعالیت های ورزشی محروم شد.

طی نامه ی ستاد مبارزه با دو پینگ ایران، از بهنام مهدی زاده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و در مسابقات جام تختی آزمایش دوپینگ انجام شد که در نمونه ی آزمایش وی ماده ممنوعه استانوزولول کشف شد.

 

به گزارش فدراسیون کشتی، بعد از کشف این ماده ممنوعه و ابلاغیه تخلف ورزشکار و حقوق ورزشکار به وی، مهدی زاده هیچگونه تماس و یا مکاتبه ای برقرار نکرد. و در جلسه بازبینی اولیه در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ نیز حاضر نشد.

 

جلسه شورای صدور رای در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ با حضور اعضا تشکیل و اعضای شورای صدور رای با استناد به آنالیز نمونه مثبت ورزشکار که در زمان برگزاری مسابقات گرفته شده است، تایید شده توسط آزمایشگاه کلن آلمان مبنی بر وجود ماده ممنوعه استانوزولول ، انجام تخلف محرز شده است که طی آن :

 

طبق قوانین ملی مبارزه با دوپینگ بهنام مهدی زاده به مدت ۴ سال از تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۰ لغایت ۵ تیر ۱۴۰۴ از کلیه فعالیت های ورزشی محروم می گردد و با ید مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت جبران هزینه های تست دوپینگ به فدراسیون پزشکی ورزشی پرداخت نماید.

 

این رای از زمان ابلاغ ۲۱ روز در شورای استیناف قابل تجدید نظر خواهی می باشد. و در صورت عدم وصول اعتراض، قطعی و لازم الاجرا است.

 

لازم به ذکر است فدراسیون کشتی در راستای مبارزه با معضل دوپینگ اقدام به اعلام اسامی تمامی کشتی گیرانی که دوپینگ آن ها محرز شده است خواهد نمود و از طریق کمیته انضباطی سایر موارد را دنبال خواهد کرد.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار