واگذاری تاکستان‌ها به اردک‌ها

آفت‌کش‌های شیمیایی دشمن محیط زیست هستند. این موضوع باعث شده تا صاحبان تاکستانهای آفریقای جنوبی از اردک ها برای کنترل آفات در موستانها سود ببرند.

سحر طلوعی - شرق‌آنلاین: مسئولان تاکستان ورگنوگد منطقه استلن‌بوش آفریقای جنوبی برای کنترل آفات دست به کار جالبی زده‌اند. آنها از آفت‌کش‌های مرسوم و معمول در امور کشاورزی استفاده نمی‌کنند. آسیب‌هایی که آفت‌کش‌های شیمیایی به محیط‌زیست وارد می‌کنند، باعث شده مسئولان این تاکستان از لشکر اردک‌ها سود ببرند.

حلزون‌ها مهمترین آفت‌های درختان انگور و موستان‌های آفریقای جنوبی به شمار می‌آیند. از سوی دیگر اردک‌ها هم با دیدن حلزون‌ها دلی از عزا در می‌آورند.

دنزل متیس می‌گوید صبح به صبح وارد سوله اردک‌ها می‌شود، به آنها مقداری غذا می دهد، به امورشان رسیدگی می‌کند و آنها را راه می‌اندازد. دنزل بیش از هزار اردک را به سمت تاکستان رهبری می‌کند. اردک‌ها تاکستان را از شر حلزون‌ها خلاص می‌کنند.