ایران-چین(۱)

از صید ترال تا ماینرهای چینی

روابط ایران و چین در یک دهه گذشته دستخوش شایعات و حرف و حدیث‌های فروانی بوده.

از ماجرای صید کشتی‌های این کشور در خلیج فارس تا ماینرهای چینی که همین روزها هم خیلی‌ها قطع برق را به آن نسبت می‌دهند. در این گزارش سعی کردیم نگاهی کنیم به همه شایعاتی که در این سال‌ها در خصوص روابط ایران و چین و وجود داشته و با سند همکاری 25 ساله دو کشور پرداختن به آنها بیشتر هم شد.