محسن صفایی فراهانی تشریح کرد:

متاسفانه تولید فقر می‌کنیم

برای انتخابات پیش‌‌رو چه نسخه‌ای باید پیچید؟ استراتژی اصلاح‌طلبان در انتخابات چگونه باید باشد؟

در دیدار وزیر وقت خارجه آلمان با خاتمی چه گذشت؟ آیا دعوت مردم برای مشارکت در انتخابات فایده‌ای دارد؟ ترکیه چگونه متحول شده است؟