‌چینی‌ها طرفداران پر و پاقرص سینمای ایران

‌سینمای ایران و چین در این سال‌ها چه ارتباطاتی با هم داشتند؟

 این دو سینما چه میزان روی هم تاثیر گذاشتند و از هم تاثیر پذیرفتند؟ از روزگاری که سینمای رزمی چینی در ایران محبوب بود و ستاره‌های ریز جسته اما فرز آنها دل مخاطبان ایران را برده بودند تا حالا که که قرار است یک کارگردان ایرانی در چین فیلمی بسازد چه مسیری طی شده است. این گزارش نگاهی دارد به همه زوایای روابط سینمای ایران و چین در این چند دهه.

تدوین: علی شهرابی-استودیو شرق

گزارش: بهناز شیربانی