مویان؛ چین بر می‌خیزد

مو یان، نویسنده معاصر چین، تا سال 2012 که جایزه نوبل ادبی را به او اهدا کنند، نویسنده‌ای ناشناخته بود.

 اما به‌لطفِ نوبل ادبی، اینک او از معدود نویسندگانِ چینی است که آثارش در ایران ترجمه شده است. زمانی که خبرِ نوبل گرفتنِ مو یان به چین رسید، کاربران فضای مجازیِ چین در اینترنت نوشتند: چین برمی‌خیزد! گرچه نوبل ادبیِ گوان مویه، با اسم مستعارِ «مو یان» به‌معنای «حرف نزن!»، انتقاداتی را نیز برانگیخت.