سند همکاری با چین: از جزئیات تا تاثیرات

چرا سند همکاری با چین منتشر نشد؟

از شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ که وزیر خارجه چین به ایران آمد و در تالار آیینه وزارت خارجه ایران، همراه با محمدجواد ظریف سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را امضا کرد، موجی مهیب از شایعات و اخبار و ادعاها در مورد این سند در فضای عمومی کشور منتشر شد.‌

منتشر نشدن سند بیش از همه فاکتورهای دیگر، محمل ادعاها و شایعات علیه سند. 

چه موضوعاتی موجب شد تا ایران و چبن، سندی برای ۲۵ سال همکاری با یکدیگر تدوین کنند؟ این سند از صنایع کشاورزی تا همکاری‌های آموزشی  را شامل میشود. 

اما چرا با موج منفی گسترده‌ای که در مورد سند ایجاد شد، متن سند منتشر نشد؟ 

از رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیای شرقی که مدتها درگیر چکش کاری سند بوده، پرسیدیم چقدر از محتوای سند همکاری را میتواند با ما در میان بگذارد.