|

زندگی به سبک فائزه - قسمت اول

در دیدار با فائزه هاشمی، به زوایای مختلف زندگی او و خانواده‌اش پرداختیم. پرسیدیم چقدر افسانه‌های مطرح شده از ثروت خانواده آن‌ها واقعی است؟‌

کودکی و نوجوانی و ارتباطش با خانواده را بررسی کردیم. فائزه هاشمی درباره مردم و همسایه‌هایشان گفت. اینکه از رفتار مردم با خودش راضی‌ است و فکر می‌کند که مردم به او احترام می‌گذارند چون حرف آن‌ها را به زبان می‌آورد. از آقازادگی گفت و اینکه همین آقازاده بودن باعث می‌شود گاهی حتی نتواند حقش را بگیرد. این گفت‌وگو درباره زوایای شخصی زندگی زنی است که ادعا می‌کند داستان پنهان شده‌ای از مردم ندارد. به نظر می‌رسد صادقانه حرف می‌زند و حتی شاید برایش مهم نباشد که چگونه قضاوتش می‌کنند.