|

زندگی به سبک فائزه/ قسمت پایانی

آخرین قسمت از مهمانی در خانه فائزه هاشمی به مرور خاطرات می‌گذرد.

 از آخرین نماز جمعه‌ای که مردم به امامت آیت‌الله خواندند و یادگاری‌هایی که از او به جا مانده. فائزه مطمئن است که نمی‌خواهد و نمی‌تواند سکوت کند. او می‌گوید می‌خواهم صدای مردم باشم، آن‌ها بالاخره باور می‌کنند آنچه از حنجره من بیرون می‌آید صدای آن‌هاست