لحظه بالا بردن وزنه توسط یکتا جمالی

لحظه بالا بردن وزنه توسط یکتا جمالی و کسب مدال نقره مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان جهان را در این ویدئو تماشا کنید.

لحظه بالا بردن وزنه توسط یکتا جمالی و کسب مدال نقره مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان جهان را در ویدئوی زیر تماشا کنید.