محسنی‌اژه ‌ای: از عملکرد و لغزش یک قاضی دلم به درد آمد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: روز گذشته گزارش یک نهاد نظارتی درباره عملکرد یک قاضی به دستم رسید که حقیقتاً دلم به درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه به دلیل تمایلات نفسانی دچار لغزش شده است.