اسرائیلی‌ها به قبر شهدای فلسطینی هم رحم نکردند

به گزارش تسنیم، نظامیان رژیم صهیونیستی در اقدامی تحریک‌آمیز به گورستان شهدای یوسفیه در قدس اشغالی یورش برده و اقدام به خاکبرداری و نبش قبور کردند.

مادری فلسطینی به رغم ضرب و جرح نظامیان صهیونیست، خود را به سنگ قبر فرزند خود در این آرامستان رسانده و حاضر نیست آنجا را ترک کند.