|

اعتراض زنان در بامیان افغانستان: جامعه خالی از زنان جامعه معیوب است

شماری از فعالان مدنی در بامیان در گردهمایی بر محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان بر زنان، محروم‌شدن دختران از مکتب و منع زنان از کار با شعار «زنان را حذف نکنید» صدا بلند نموده و خواهان بازگشایی دانش‌گاه‌ها و مکاتب دختران شدند.