واکسن بزنید تا زنده بمانید

بنا بر گفته‌ معاون درمان ستاد ملی کرونا ۹۰ درصد فوتی‌های بیماری کرونا از میان کسانی هستند که واکسن نزده‌اند.