تذکر رهبر معظم انقلاب: نمایندگان مجلس دنبال پست گرفتن نباشند

رهبر معظم انقلاب فرمودند: یکی از آسیب ها این است که نماینده از اول که وارد مجلس می شود نقشه رسیدن به فلان پست اجرایی را در سر خودش بپروراند.