تجمع مردم اصفهان ادامه دارد

 فیلمی از تجمع مردم اصفهان، آنها شعار می‌دهند به خانه‌هایشان بازنخواهند گشت.

این تجمعات در حالی ادامه دارد که یک مسئول استانی در اصفهان به خبرنگار «شرق» گفته که۱۵۰۰ میلیارد تومان  بعنوان حق ‌آبه کشاورزان و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای اصلاح وضع آب آشامیدنی اصفهانی‌ها اختصاص داده شده است.

با وجود وعده ۳۰۰۰ هزارمیلیاردی برای رفع مشکلات آب کشاورزی و آشامیدنی، تا حصول نتیجه مردم حاضر به ترک پل‌خاجو نیستند