|

برای دوز سوم، هر واکسنی که دوست دارید بزنید

دکتر صالحی، فوق متخصص بیماری های عفونی:‌دوز سوم واکسن کرونا بهتر است بر اساس اولویت اعلامی و دستورالعمل وزارت بهداشت تزریق شود. 

بر اساس مطالعات در دوز سوم منعی برای تزریق واکسن اول یا سایر واکسن ها وجود ندارد.