توصیه‌های یک گوشی‌قاپ حرفه‌ای به مردم برای حفظ تلفن همراه

توصیه‌های یک گوشی‌قاپ حرفه‌ای به مردم برای سرقت نرفتن گوشی در خیابان را در این ویدیو تماشا کنید.