|

اعتراض نسلی که می‌داند ندارد!

دو سال از اعتراضات آبان ۹۸ می‌گذاد.

جرقه این اعتراضات با گران شدن بنزین اغاز شد و خیلی زود اوج گرفت.

اما این اعتراضات با اعتراض‌های پیش از خود چه فرقی دارد؟

چرا باید اعتراضات ۹۸ را بررسی کنیم؟

گزارش فرانک جواهری راببینید