اعتراضات در اروپا در پی افزایش محدودیت‌های کرونایی

در روزهای گذشته و در پی خیزش همه‌گیری کرونا در اروپا که دولت‌ها را مجبور به وضع محدودیت‌های سختگیرانه کرده، شهرهای اروپایی از جمله بروکسل، وین و رم با اعتراضات مواجه شده که در بسیاری مواقع به خشونت کشیده می‌شود.