|

با حضور‌ صادق نوروزی، محسن آرمین فیض‌الله عرب‌سرخی و محمد عطریانفر

روایت یک انشعاب

در تاریخ معاصر ایران میان احزاب و گروه‌ها عمدتا منجر به دسته‌بندی‌های قابل‌توجهی شده که روند‌های سیاسی را عمیقا تحت تأثیر خود قرار داده است.انشعاب گ در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیرو اختلاف‌نظرات میان جناح چپ و راست از همین دست است که بررسی شرایط و وقایع منتج به این انشعاب اهمیت بسیاری دارد.